محصولات  لوله پلی اتیلن  لوله پلی اتیلن گاز
لوله پلی اتیلن گاز
لوله پلی اتیلن 25 میلیمتر گاز
لوله 25 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
3/4 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر گاز
لوله 63 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
2 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر گاز
لوله 90 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
3 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر گاز
لوله 110 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
4 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر گاز
لوله 125 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
5 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر گاز
لوله 160 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
6 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 225 میلیمتر گاز
لوله 225 میلیمتر 16 اتمسفر
لوله گاز ، گازرسانی
9 اینچ
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه