محصولات  لوله پلی اتیلن  لوله پلی اتیلن فاضلاب
لوله پلی اتیلن فاضلاب
لوله پلی اتیلن 40 میلیمتر فاضلاب
لوله 40 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
1/4 1 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 50 میلیمتر فاضلاب
لوله 50 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
1/2 1 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 63 میلیمتر فاضلاب
لوله 63 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
2 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 75 میلیمتر فاضلاب
لوله 75 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
1/2 2 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 90 میلیمتر فاضلاب
لوله 90 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
3 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 110 میلیمتر فاضلاب
لوله 110 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
4 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 125 میلیمتر فاضلاب
لوله 125 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
5 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 160 میلیمتر فاضلاب
لوله 160 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
6 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 200 میلیمتر فاضلاب
لوله 200 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
8 اینچ
افزودن به سبد خرید
لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر فاضلاب
لوله 250 میلیمتر 4   اتمسفر
لوله فاضلابی
10 اینچ
افزودن به سبد خرید
صفحه از 1 مورد در صفحه